© 1998 denarend.com
in cooperation with ZomerlustDesign
Nieuwstraat 7  3332 BJ Zwijndrecht   The Netherlands
tel +31 (0)78 6191712   fax +31 (0)78 6120306  e-mail lucien*at*denarend.com

©denarend.com


VERGEET NIET BIJ ELKE PAGINA OP "REFRESH/VERNIEUWEN" TE KLIKKEN WANT ANDERS BEKIJKT U DE PAGINA VAN GISTEREN DIE IN UW COMPUTER OPGESLAGEN IS

Wij zijn belazerd door de gemeente Zwijndrecht. Terwijl de aannemer bezig was de Schuitenwal in deze gemeente te verhogen, deelden diverse bij het project betrokken ambtenaren ons elke dag weer mee dat er absoluut en pertinent niet opgehoogd werd of mocht worden. De uitvoerders waren volgens deze mededelingen geïnstrueerd om het zelfde niveau aan te houden. Ondertussen konden wij elk uur aanschouwen dat er, uiteindelijk, tot meer dan een halve meter werd opgehoogd. Dit terwijl wij de afgelopen zomer een brief van de gemeente ontvangen hebben waarin positief geantwoord werd op onze brief over dit onderwerp. Het blijkt dat de aannemer niet eens tekeningen met peilmaten heeft gekregen. Hij kon wat dit betreft zijn gang gaan. De in het bestemmingsplan Maasboulevard II vastgelegde afspraken met omwonenden zijn eveneens in de wind geslagen.

andere pagina's op deze site

schuitenwal 01 | schuitenwal 02 | schuitenwal 03

23 november | dagboek | open brief d.d. 23 november 1999 | represailles

 

bij alle genoemde ophogingsmaten in deze site dient - sinds 26 november - 16cm te worden opgeteld omdat de onderste trede van het bewijstrapje ook nog eens tot op een enkele cm na onder de bestrating is verdwenen

totale ophoging: een halve meter


ZWIJNDRECHT SCHUITENWAL 01
de  ophoging die niet zou plaatsvinden

deze pagina's worden per uur aangevuld en aangepast - start 22 november 1999 10:30 uur


In tegenstelling tot de schriftelijke en mondelinge afspraken wordt de Schuitenwal binnen 15 jaar voor de tweede maal drastisch opgehoogd. De eerste keer omdat Restaurant de Bourgondier Een vloer gestort had op een stuk dat van de gemeente was; en dit op vloerhoogte had gedaan. Hierdoor is indertijd het plein 40 cm te hoog aangelegd opdat hij met zijn container anders niet erop gekund had. Dan nog moest hij een helling op. En de bewoners van de panden Nieuwstraat 13 en 15 moesten vanaf dat moment regelmatig door het regenwater waden om in hun garage te komen.

Vanmorgen, 22 november 1999 heb ik om 10:05 de stand van zaken voor u gefotografeerd.

hemelwater put vanmorgen ogehoogd ter plaatse van het voormalige trapje waar een of twee treden nu zijn afgehaald op de nieuwe, even hoge locatie enkele meters naar rechts (zie foto hieronder

nieuwe locatie trap (min twee treden)

de twee verwijderde treden (een hoogteverschil van 30cm? Ja toch) nadat deze website online ging zijn ze ijlings verwijderd/afgevoerd. De treden zijn ieder 17cm hoog

Ik neem aan dat men aan het ophogen is. Het op oude hoogte brengen-argument gaat niet op. Want dat zou betekenen dat de achter op de foto staande plusminus 16 jaar oude, onderheide panden intussen minimaal 34 cm gezakt zouden moeten zijn.

Deze site wordt vanmorgen, en daarna, verder uitgebreid opdat u daar binnen het gemeentehuis de vorderingen op de voet kunt volgen; en dat men kan zien wat er uiteindelijk weer zal moeten worden afgebroken. Dat zou zonde van het gemeenschapsgeld zijn en kan er beter iemand even op de fiets stappen ter plekke om de werkelijkheid te aanschouwen.

 

Lucien den Arend

 


home    aanleiding    Schuitenwal    gezin wordt uit eigen woning gezet    omroep bijdrage    other links    ZwijndrechtEtc    ramen dichtgemetseld    landjepik in Zwijndrecht

see the sculpture of the Finnish sculptor Lucien den Arend
in POAM Sculpture Park

 

Google
 

 

 

 e-mail lucien*at*denarend.com

this site was developed by ZomerlustDesign
in cooperation with DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi  Finland
+358 (0)15 684784