© 1998 denarend.com
in cooperation with ZomerlustDesign
Nieuwstraat 7  3332 BJ Zwijndrecht   The Netherlands
tel +31 (0)78 6191712   fax +31 (0)78 6120306  e-mail lucien*at*denarend.com

©denarend.com

andere pagina's op deze site

schuitenwal 01 | schuitenwal 02 | schuitenwal 03

23 november | dagboek | open brief d.d. 23 november 1999 | represailles

 

bij alle genoemde ophogingsmaten in deze site dient - sinds 26 november - 16cm te worden opgeteld omdat de onderste trede van het bewijstrapje ook nog eens tot op een enkele cm na onder de bestrating is verdwenen

totale ophoging: een halve meter


ZWIJNDRECHT SCHUITENWAL 23 november 
de  ophoging die niet zou plaatsvinden

deze pagina's worden per uur aangevuld en aangepast - start 22 november 1999 10:30 uur -
deze update 9:57 24 november 1999


"wij hebben de treden van de bovenkant van de trap gehaald. Er is dus niet opgehoogd" woorden van de heer Oomen op dinsdag 23 november. Hij was duidelijk zenuwachtig omdat hij de situatie kennelijk verkeerd heeft ingeschat.

Het gesprek, op locatie, met de heren Oomen en Huison op 23 november jl:

De heer Oomen heeft de situatie kennelijk niet goed ingeschat, en gedacht ''wij gaan gewoon door''. Of, misschien, ik mag hem niet verkeerd inschatten, heeft hij er niet over nagedacht.

Ondanks mijn herhaalde contacten met hem en de heer Huison, en andere feiten die ik nu nog niet wil noemen, heeft hij de activiteiten op de Schuitenwal laten doorgaan; ook ondanks mijn voorzichtige waarschuwingen dat het ongedaan maken van deze fout de gemeenschap veel geld zou kosten. Dit heb ik ook meegedeeld aan verschillende verantwoordelijke instanties binnen het gemeentehuis. Op 12 november, slechts een dag na het ontvangen van de gemeentelijke aankondiging dat men twee werkdagen vanaf dat moment met de werkzaamheden zou beginnen, heb ik reeds met de heer Oomen gebeld om hem te vragen of er toch zeker niet zou worden opgehoogd, zoals schriftelijk was toegezegd. Een pertinent "nee" was het antwoord. Er zou "absoluut" niet worden opgehoogd. Deze zelfde woorden gebruikte hij in de telefoongesprekken die ik vanaf 18 november jl. met hem voerde. Ook de heer Huison liet zich in gelijke bewoordingen uit. Maar, ik zag elke dag (en heb alles ook fotografisch vstgelegd) dat er gewoon werd opgehoogd - meer dan dertig centimeter. Er zijn, naast een ophoging - zo wie zo - twee treden uit de betonnen trap aan de noordwest zijde van de Schuitenwal verwijderd. "Van de bovenkant". Ja.

Aangekomen bij de poort van de panden Veerplein 8 en 8a vertelde hij aan de hand van een hoopje humus aan de rechterzijde van het voormalige pad dat dit hoopje het bewijs was dat de straat even hoog geweest moet zijn. Ergo: de poort heeft dus nooit open gekund! Fout dus.
Ook vertelde hij dat er bij de gemeente geen tekeningen met peilmaten aanwezig waren. Dit terwijl ik die wel heb. Wederom een verkeerde inschatting van hem van met wie hij te maken heeft.

Hij ging staan op een plek waar nog niet opgehoogd is en beklemtoonde luid: "Hier is niet opgehoogd; is hier opgehoogd?" Mijn enige antwoord was "Nee, omdat men hier nog niet opgehoogd heeft."

Toen ik op de bewering van de heren, dat de bovenzijde van het plein een lager peil had, meedeelde dat bij het hoge water - dat wij jaren geleden hadden - het water nog niet die bovenkant bereikte, begonnen de heren over de wet van de communicerende  vaten!??

Wel bood hij aan om "er lelijk werk van te maken, de trottoirbanden af te voeren en op bestratingsniveau opluitbandjes te plaatsen". Dit lijkt mij niet gewenst omdat er al te veel is opgehoogd.

Hij beweerde hoe vreselijk slecht de bestrating hiervoor geweest is. Dit is niet waar en noopt mij om nog meer tijd in deze website te investeren met het plaatsen van foto's van die situatie, De plantsoenen waren vernield, maar de straat was perfect. De enige uitzondering was een groeizame wortel van de geredde Populus Italica Nigra.

En, wat hij tot mijn verbazing toegaf, is dat de aannemer de vrijheid gekregen heeft om naar eigen inzicht de werkzaamheden te volbrengen, zonder peilmaten, en wie weet wat nog meer. GEEN WONDER dat het totaal uit de hand loopt.

Mij kan niet verweten worden dat ik niet aan de bel getrokken heb. Dit heb ik zelfs direct na de aankondiging vcn de werkzaamheden gedaan. 's avonds kwam die aankondiging in de brievenbus, de volgende dag heb ik zoals hierboven beschreven met de heer Oomen gebeld, om ten overvloedde (letterlijk, blijkt nu, ten overvloedde) te wijzen op de toezegging dat er niet opgehoogd zou worden. De volgende werkdag is er met de ophogingswerkzaamheden begonnen.

Ik verzoek u om nog deze morgen (24 november 1999) het werk stil te leggen of de toezegging te doen dat de situatie tot het oorspronkelijke (ook destijds al te hoog aangelegde niveau) peil wordt teruggebracht.

HET KOST VANDAAG NIET ZOVEEL ALS WANNEER HET LATER PAS GEBEURT

 


home    aanleiding    Schuitenwal    gezin wordt uit eigen woning gezet    omroep bijdrage    other links    ZwijndrechtEtc    ramen dichtgemetseld    landjepik in Zwijndrecht

see the sculpture of the Finnish sculptor Lucien den Arend
in POAM Sculpture Park

 

Google
 

 

 

 e-mail lucien*at*denarend.com

this site was developed by ZomerlustDesign
in cooperation with DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi  Finland
+358 (0)15 684784